در بدن ما ۵ ناحیه وجود دارد که از بدن بیرون زده اند، ۲ دست، ۲ پا و سر. درست به همین شکل، ۵ انگشت از هر کف دست و پا بیرون آمده است. دست های ما در دو طرف بدن قرار دارند، به این ترتیب انگشت اشاره و انگشت کوچک نماد دست ها هستند. همچنین ۲ انگشت میانی نماد پاها هستند. به کف دست چپتان نگاه کنید. انگشت اشاره نماد دست چپ و انگشت کوچک نماد دست راست است. در دست راست بر عکس این اتفاق رخ می دهد.

همه ۴ انگشت دست ۳ بند انگشت دارد. پاها از لگن به بدن وصل شده اند. لذا اولین بند انگشت دو انگشت میانی نماد لگن است. دومین بند انگشت نماد زانو و سومین بند انگشت نماد مچ پا است.

به طور مشابه، دست ها از ناحیه بازو به بدن وصل شده اند. اولین بند انگشت ها که انگشت اشاره و انگشت کوچک را به کف دست متصل می کنند نماد بازو هستند. دومین بند انگشت نماد آرنج و سومین بند انگشت در این دو انگشت نماد مچ دست است. آیا همین قوانین برای انگشت شست نیز بر قرار است؟ انگشت شست دو بند انگشت دارد و سر انسان نیز دو مفصل. بخش اول شست که آن را به کف دست متصل می کند نماد گردن و ناحیه انتهایی شست نماد صورت است.

اگر شما دچار سر درد شدید، می توانید تنها با استفاده از سر یک خودکار یا مداد (پروب) به سر انگشت شست خود که نماد صورت است فشار وارد کنید. شما یک یا دو نقطه خیلی دردناک پیدا خواهید کرد. اما اگر همان نقاط را با انگشت شست دست دیگرتان فشار می دادید، دردی حس نمی کردید. حال که نقاط را یافته اید مداد را روی نقاط بگذارید و به صورت ساعت گرد و پاد ساعت گرد مداد را تکان دهید. در ابتدا ممکن است دردتان زیاد باشد. اما اگر این کار را به مدت ۱ دقیقه ادامه دهید، خواهید دید که درد آن نقطه و همچنین سردرد شما کاهش یافته است.

همان طور که قبلا ذکر شد، ناحیه بین سر انگشت شست تا اولین بند انگشت نماد صورت است. این ناحیه را به طور تقریبی به ۴ قسمت تقسیم کنید. اولین قسمت از سر شست نماد سر، دومین قسمت نماد پیشانی، سومین قسمت نماد چشم ها، بینی و دهان و آخرین قسمت  که به بند انگشت متصل است نماد چانه است. خط زندگی در کف دست نماد دیافراگم است. بنابراین بالای آن قلب و ریه قرار دارند. باقی کف دست مربوط به اعضای داخل شکم است.

چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که اگر انسان ها مانند حیوان ها روی چهار دست و پا راه می رفتند و می نشستند، ناحیه ای از بدن که در معرض نور خورشید قرار می گرفت تیره تر می شد. خدا پشت دست و پای انسان ها را تیره تر قرار داده و آن ها نماد پشت و کمر هستند.

اگر یک خط فرضی صاف از بین دو انگشت که نماد پاها هستند تا مچ دست کشیده شود، این خط نماد بخش پایینی ستون فقرات و نخاع است. همچنین خط کشیده شده از وسط انگشت شست تا مچ نماد بخش مربوط به ستون فقرات گردن است.

منبع

http://www.sujokacupressure.net/about_sujok.html