بیماری اعصاب به بیماری اطلاق می شود که مربوط به سیستم عصبی بدن، که سیستمی پیچیده و هماهنگ کننده اعمال انسان است، باشد. درد عصبی ممکن است ناشی از ضربه، التهاب، سکته مغزی، انواع بیماری ها، عفونت، انحطاط عصبی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی سمی و کمبود مواد مغذی باشد.
درد عصبی عموما دردی شدید، تیر کشنده یا همراه با احساس سوزش دائمی و آزار دهنده است. درد عصبی عموما در محلی ثابت رخ می دهد و می توان آن را در امتداد مسیر یک عصب دنبال کرد. در برخی موارد در صورت وجود درد عصبی در ناحیه ای از بدن، آن ناحیه ضعیف شده و عملکرد صحیحش را از دست می دهد و پوست آن ناحیه عموما بسیار حساس یا بی حس می شود.

بعضی از بیماری های عصبی شایع که توسط طب سوزنی درمان می شوند

  • نوروپاتی محیطی: این بیماری ناشی از آسیب اعصاب محیطی است. این اعصاب پیام های عصبی را از مغز و نخاع به همه نقاط دیگر بدن می رساند. نوروپاتی محیطی که در اثر دیابت بروز کرده باشد عموما عصب پا را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • نورالژی عصب سه قلو: درد صورت که تیک دولورکس نیز خوانده می شود، عصب تری ژمینال (عصب سه گانه) را که مسئول انتقال لامسه، درد، فشار و دما از فک و صورت و گردن به مغز است تحت تاثیر قرار می دهد.
  • سندرم تونل کارپال: به سندرم تونل کارپال گیر افتادگی عصب مدین نیز می گویند. این سندرم زمانی رخ می دهد که تورم یا التهاب تاندون یا عصب درون تونل کارپال به عصب مدین فشار وارد کند.
  • سردرد: سردردهایی که با طب سوزنی درمان می شوند شامل میگرن، سردرد تنشی، سردردی که در زمان دوره قاعدگی رخ می دهد، سردرد سینوسی و سردرد مرتبط با استرس می شود.
منبع

https://www.acufinder.com/Acupuncture+Information/Detail/Treatment+of+Neurological+Disorders+with+Acupuncture