اگر شما از سردرد رنج می برید، حتما در اکثر موارد تشخیص پزشک انواع سردرد های تنشی، میگرنی یا مشکلات TMJ است که بدون هیچ دلیل بروز کرده اند. در بسیاری از موارد عامل این سردردها نقاط تریگر یا ماشه ای در یک یا چند عضله است اما پزشک شما با این نقاط آشنا نیست. نقاط تریگر یا ماشه ای عمدتا نقش زیادی را در انواع سردرد های حاد و مزمن و همچنین مشکلات مفصل گیجگاهی ایفا می کنند. این بدین معناست که با کار بر روی نقاط تریگر می توان این نوع دردها را کنترل یا به کلی درمان کرد.

[kc_accordion open_all=”yes” class=”accor_section3″][kc_accordion_tab title=”نشانه ها و عوامل سردرد”][kc_column_text]

سردرد به عنوان درد یا گرفتگی در یک یا چند ناحیه سر و گردن تعریف می شود. سردرد می تواند از نظر شدت و دوره بازگشت در افراد مختلف متفاوت باشد. حدود ۹۰% سردردها به سه دسته سردردهای تنشی، میگرن و سر درد های خوشه ای تقسیم می شوند.
[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”نقاط تریگر و حساس سازی مرکزی در سردرد های تنشی”][kc_column_text]
تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ توسط دکتر لارس بنسن انجام شد نشان داد که حساس کردن نقاط تریگر در دردهای مزمن سردرد های تنشی نقش اساسی دارد. او مشاهده کرد که حتی وقتی فرد دچار سردرد نشده است عضلات خاصی کشیده می شوند.
دکتر بنسن توضیح می دهد که ورودی های دائمی از نقاط ماشه ای موجب حساس شدن نواحی خاصی از نخاع و ساقه مغز می شود و در نتیجه آن تغییرات اضافه ای در عضلات تحت تاثیر به وجود می آید. این چرخه دائمی، سردرد های دوره ای را به سردرد های تنشی مزمن تبدیل می کند. به این ترتیب اگر عامل اولیه ایجاد سردرد برطرف شود، به دلیل فعالیت نقاط تریگر و حساس شدن دائمی، نه تنها سردرد درمان نمی شود، بلکه بدتر هم می شود. پس یکی از راه های درمان سردرد های تنشی تریگر درمانی است.
[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion]

منبع

http://triggerpointrelief.com/headache/chapter3.html