مراحل طب سوزنی

متخصص سوزن های نازک را به سرعت در نقاط مشخص فرو می برد. در یک درمان معمولی طب سوزنی، بین ۵ تا ۲۰ سوزن استفاده می شود. بعضی سوزن ها ممکن است برحسب نیاز به بهبود جریان انرژی، در عمق بیشتری گذاشته شوند. بیشتر افراد با فرو رفتن سوزن ها درد خاصی احساس نمی کنند. تنها ممکن است بی حسی، خارش یا سوزش کمی احساس شود که به عقیده متخصصین نشانه دستیابی به انرژی یا Chi است. با قرارگیری سوزن، متخصص ممکن است کمی آن را عقب و جلو کند یا از حرارت یا جریان الکتریکی روی سوزن استفاده کند. سوزن ها حدود ۲۰ دقیقه در محل باقی می مانند. به طور کلی هر جلسه درمان طب سوزنی بین ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت طول می کشد. ممکن است جلسات متعددی برای تکمیل فرآیند درمانی لازم باشد. سوزن ها یک بار مصرف هستند و بعد از هر بار استفاده دور انداخته می شوند و در نتیجه خطر هر گونه ایجاد عفونت و انتقال بیماری وجود نخواهد داشت.