گالری ۱۶

امبدینگ (همان کاشت نخ جراحی قابل جذب در بدن)، روش ویژه کاهش سایز شکم، پهلو، پشت، بازو، ران و رفع افتادگی اندام ها.